Medlemsorganisationer

Medlemmarna är navet allt kretsar kring.

Våra konsulter har unik kompentens i att hjälpa medlemsorganisationer att vårda och växa sina medlemmar. Det kan handla om att sätta upp systemlogik för medlemskategorier, medlemsavgifter och deras fördelning, lokalavdelningar och deras lokala administration samt medlemsstatistik till att skapa strategier för effektiv medlemsvärvning och metoder för enkel och kostnadsbesparande medlemsfakturering. Vi vet vad ett medlemskap innebär för organisationen och vet hur det ska hanteras både inom organisationen och genom ett professionellt systemstöd.

Genom vår erfarenhet och tjänster kan vi erbjuda både ett professionellt molnbaserat systemstöd för medlemshantering genom Taliad, samt den kompetens som behövs för att hantera hela medlemsorganisationen på bästa möjliga sätt.