Samfund och församlingar

Ta hand om det viktigaste, era församlingsmedlemmar och verksamhet genom att underlätta er vardag med rätt IT-lösning.

Vi har passionen och vet vilka utmaningar som kan uppstå i ett samfund och församling.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med flera samfund och församlingar och hjälpa verksamheten med frågor som handlar om församlingsmedlemmar, statistik och hantering kyrkoavgifter. Allt för att frigöra er tid till det viktigaste och underlätta vardagen.

Samtidigt som vi vet vad dessa frågor för med sig för utmaningar så har vi kompentensen att hjälpa er vidare. Vi erbjuder ett professionellt molnbaserat systemstöd, Taliad för samfund och församlingar, som ger er enkel hantering av församlingsmedlemmar, kyrkoavgiften för samfundet och på den enskilde församlingsmedlemmen samt så mycket mer som underlättar vardagen.