Mission, vision och värderingar

Vår mission, vision och värderingar.

Vår mission

Vårt dagliga uppdrag är att ge varje organisation möjlighet till tillväxt för att kunna uträtta mer för en god, jämlik och hållbar värld. Vårt engagemang för teknik och innovation, vår förståelse för givares och medlemmars behov och våra långa relationer med organisationerna vi samarbetar med skapar utgångspunkten för att leverera träffsäkra tekniska och värdeskapande strategiska lösningar som ger positiva, hållbara och långsiktiga resultat för våra kunder. Vi arbetar för och med våra kunder för att tillhandahålla den teknik och rådgivning som genererar tillväxt i insamlings- och medlemsorganisationer och som gör att våra kunder kan utföra sitt arbete och nå sina visioner.

Vår vision

Vår vision, ”Vi förbinder oss att skapa en god, jämlik och hållbar värld”, är det ambitiösa mål som driver oss. Det är vårt syfte med att stödja organisationsvärlden med att göra skillnad och utföra sitt arbete effektivt, nytänkande och med resultat. Det formar vår roll i den värld vi verkar i och ger oss internt ett gemensamt mål och partnerskap med våra kunder som förenar, inspirerar och motiverar oss.

Våra värderingar

Våra fem kärnvärden ligger till grund för hur vi arbetar. Vi har tagit fram dem tillsammans på Donor4Life och de ger oss vägledning i vårt dagliga arbete och hjälper oss fatta riktiga beslut.

Partnerskap

Våra kunder, deras behov och förväntningar, är utgångspunkten för allt vi gör. Tillsammans med våra affärspartners och associerade konsulter levererar vi värdeskapande lösningar till kunderna. Vi samarbetar tätt med våra kunder för att uppnå ändamålsenliga lösningar, långsiktiga resultat och framgångsrikt partnerskap.

Professionalism

Vi levererar kvalitet i allt vi gör. Vi är ärliga, har tydliga ansvarsområden och håller vad vi lovar. Vi agerar alltid utifrån våra kunders bästa. Vi ser till att våra kunder kan lita på oss och utför vårt arbete och uppdrag på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Vi lyssnar, lär, förnyar oss och utvecklas ständigt. Vi är stolta över vilka vi är och står fast vid våra värderingar

Omöjligt finns inte

Vi väljer att alltid se möjligheter och lösningar. Ett problem är ett annat ord för en gömd lösning och vi hittar alltid lösningen. Det finns alltid en väg framåt.

Passion 

Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och har ett genuint intresse och delar en passion för att ge våra kunder mervärde. Vi skapar nya idéer, sitter inte stilla och vågar pröva det oprövade. Vi är stolta över att arbeta med våra kunder och bidra till deras utveckling och framgång. Genom passion växer vår verksamhet och skapas partnerskap som gör skillnad.

Detaljerna är A och O

I vårt arbete är detaljerna heliga och nyckeln till kvalitét och goda resultat. Därför observerar vi alltid detaljerna och lämnar inget åt slumpen hela vägen i mål.