GDPR

Vi kan GDPR för organisationsvärlden.

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte 2018 den tidigare personuppgiftslagen (PuL). I och med detta så ställs nu nya krav på er inom organisationsvärlden.

Arbetar ni med ett register som på något sätt hanterar personlig och känslig information så kan vi hjälpa er att se över nuvarande rutiner och samtidigt skapa nya utifrån den data ni hanterar.

Som en insamlings-och medlemsorganisation kan det oftast vara svårt att sätta av resurser och det saknas även ibland rätt kunskap kring hur sådana här rutiner ska skapas och sättas upp. Samtidigt ska dessa rutiner vare förhållandevis enkla att utföra regelbundet och inte vara alltför tidskrävande. Vi har erfarenheten och kan hjälpa er.