Vi älskar och andas insamling och agerar aktivt bollplank när det gäller att utveckla insamlingen för alla typer av insamlingsorganisationer, oavsett verksamhet och storlek, även de som ska starta insamling. Vi hjälper till med en nulägesanalys som ger utgångsläget för kampanjmöjligheter, skapa strategi, verkställa insamlingskampanjer och att följa upp och analysera resultaten.

Här är några av våra kompetenser kring insamling:

Nulägesanalys / road map

Vi gör en omfattande nulägesanalys av de senaste årens insamlingsresultat och tar fram strategi och budget för kommande år, tids-/aktivitetsplan, förslag på förbättringsåtgärder och processer/kommunikationsscheman för maximala intäkter på sikt. Har ni en organisation som ska starta insamling tittar vi på verksamhet och målgrupper innan vi skapar liknande strategi och road map. 

Analys, strategi inför enskild kampanj

Vi analyserar er givardatabas gällande givarbeteenden, gåvostorlek, nyckeltal, demografi, geografi, betalkanaler mm, för att hitta rätt grund för att formulera nästa rekryterings-eller insamlingskampanj. Vi hjälper med analysen, nyckeltalsjämförelser, att forma kampanjstrategin och förbereda och även sjösätta kampanjen i optimal och träffsäker insamlingskanal utifrån era möjligheter.

Copy Writing och kommunikation

Vi hjälper till med att författa texter för till exempel insamlingsbrev och göra testkampanjer med analys för att komma fram till träffsäkra budskap inför huvudkampanj så att målgrupperna agerar som ni vill, anmäla sig till nyhetsbrev, skänker en gåva mm Vi hjälper er med att sätta upp kommunikationsvägar via sociala media och webb som leder supporters och givare vidare i lojalitetsprocessen. 

DM - Givarrekrytering med hjälp av kalla adresser

Vi erbjuder helårsupplägg med kompletta paket där allt ingår: copy, AD, projektledning, adresser/bilagor, tryck, porto, tester etc. 

TM konvertering av givare till månadsgivare

Vi samarbetar med de bästa TM-byråerna. De nyrekryterade givarna rings upp och tillfrågas om de vill bli månadsgivare. Vi hjälper till med projektledning av kampanjen.

Varma utskick av givarbrev

Vi erbjuder helårsupplägg med kompletta paket där allt ingår: copy, AD, projektledning, tryck, porto, tester etc. Vi är nog de som gjort flest tester i branschen, vi vet vad som funkar och inte funkar.