Strategier för medlemshantering och rekrytering

Engagera medlemmarna så engagerar sig fler.

Vi analyserar er medlemsstruktur och era medlemserbjudanden och möjlighet till medlemsengagemang. Vi tittar på medlemskategorier och organisationsstruktur för att optimera medlemsorganisationen. Vi tittar på medlemskommunikation och analyserar mervärde för medlemmarna för att hitta rätt grund för att utveckla medlemsvården och formulera strategi för medlemsrekrytering. Engagerade medlemmar som ser stort värde i medlemskapet kan vara en utmärkt plattform för nyrekrytering.