Utbildningar

Vi tillhandahåller flertalet olika utbildningar, bland annat i strategier för insamlings- och medlemshantering.

Den bransch vi verkar i är i ständig förändring. Ni som arbetar i exempelvis en insamlings- eller medlemsorganisation har många aspekter att hela tiden ta hänsyn till. Allt ifrån tekniken som ni använder dagligen för att hantera gåvor och kontakter till omvärldsfaktorer som kan påverka hur ni kommunicerar med era kontakter.

Alla konsulter har mångårig erfarenhet av att hålla utbildningar för bland annat insamlings och medlemsorganisationer.

Våra utbildningar anpassas alltid utifrån er verksamhet och behov. Använder ni Taliad som systemsstöd så tar vi självfallet hänsyn till detta för att uppnå optimal nytta med just er utbildning.

Vi tillhandahåller flertalet olika utbildningar, bland annat i strategier för insamlings- och medlemshantering.