Webbformulär för digitala gåvokanaler

Vi erbjuder organisationsvärlden flera olika webbformulär, skapade av oss medarbetare med över 30 års samlad erfarenhet. Med våra webbformulär har ni full möjlighet att integrera med det systemstöd ni idag använder via API.

Vi erbjuder webbformulär för engångsgåvor samt månadsgivande via autogiro. För engångsgåvor erbjuder vi betalsätten kort via Swedbank Pay samt Swish Handel. Detta innebär att ni som kund behöver skaffa avtal med Swedbank pay innan formulären kan gå live. För autogiro finns färdig koppling mot Assently, för signering av medgivanden online. I dagsläget finns färdiga API-kopplingar mot Taliad, men har ni ett annat CRM-system erbjuder vi integration till det systemet mot offert. Vill ni ändra designen på formuläret eller exempelvis lägga till nya fält så går detta också bra mot offert.

Vilken nytta gör detta?

Genom att ha ett helt givarflöde tillgängligt digitalt ger man sina potentiella och trogna givare ett enkelt sätt att bidra till er verksamhet. Det inte bara förenklar processen att ge, det underlättar även för er som gåvomottagare. Även om formulären ligger uppe utan integration till andra system går all information att få ut via ert Swedbank Pay konto. Genom att ha formulären integrerade med exempelvis ett CRM-system säkerställer gåvomottagaren att kontaktinformation och gåvoinformation kan hanteras hela vägen till bokföring.

Vad är mervärdet?

I och med digitaliseringens framfart flyttas mer och mer av verksamheters interaktioner med sina givare till internet. Därför är det idag väldigt viktigt med digital närvaro på alla plan. Genom att erbjuda digitala gåvokanaler skapar man även möjligheten att nå ut med budskap, kampanjer och annan typ av information vid gåvotillfället. Om gåvokanalen istället varit Swish eller internetbank riskerar man som gåvomottagare alltså att missa chansen att nå ut med ny information eller nya budskap till sina givare. Det kan undvikas genom att ha webbformulär.

Pris från 1290kr/månaden.

Varmt välkomna att kontakta oss.