Webbformulär för månadsgivare, gåvor och medlemskap

Upptäck hur enkelt det är att värva nya månadsgivare och medlemmar samt samla in fler gåvor.

Enkelt.
Säkert. 
Flexibelt.

Det är nu enklare än någonsin att värva månadsgivare via autogiro (med digital signering), samla in fler spontangåvor och fler nya medlemmar. Allt detta via webbformulär som kan läggas upp er hemsida enkelt, säkert och flexibelt.

Har ni funderat på hur ni kan underlätta och göra det enkelt för människor att blir månadsgivare eller medlemmar till er organisation? Nu finns möjligheten att snabbt lägga upp något av våra webbformulär och direkt samla in gåvor, nya månadsgivare eller medlemmar.

Webbformulären har en integration med Taliad CRM från start, vilket innebär att om ni också använder Taliad CRM så hamnar all information helt automatiskt i systemet. Använder ni ett annat system än Taliad CRM? Inga problem. Vi hjälper till att integrera webbformulären till det andra system.

> Månadsgivare via autogiro

Gör det enklare att värva nya månadsgivare som skänker ett månatligt belopp via autogiro. I webbformuläret signerar givaren sitt autogiromedgivande digitalt med BankID.

Ni slipper all administration och manuella blanketter som ska skickas och hanteras.


> Gåvor

Gör det enkelt för potentiella givare att skänka en spontangåva via ett webbformulär. Givaren kan då välja att betala direkt med Swish eller kort, samt eventuellt välja ett specifikt gåvoändamål.

> Värva nya medlemmar

Erbjud potentiella nya medlemmar att blir det via ett webbformulär. Medlemmen kan välja mellan olika betalningsalternativ som Swish, kort eller månatligen via autogiro (signera direkt med BankID).

I webbformuläret finns olika möjligheter som erbjuder medlemmarna att själva välja medlemskategori och lokalavdelning som dessa ska finns tillgängliga.

> Minnes- och gratulationsgåvor

Genom ett webbformulär för minnes eller gratulationsgåvor kan ni erbjuda era givare att skänka en gåva men samtidigt få ett fint gåvobevis. 

Webbformuläret erbjuder givaren att fylla i alla uppgifter om händelsen och välja ett motiv om flera finns tillgängliga. Innan beställningen görs kan man förhandsgranska gåvobeviset. Gåvobeviset kan skickas till mottagaren digitalt via epost eller på annat sätt.