Registervård och uppdateringar

Vi kan uppdatera ert register utifrån dem uppgifter ni idag har. Upprätthåll er registerkvalitét med stöd av oss.

Oavsett om ni är en insamlingsorganisation eller har medlemmar så är kärnan i ett register unika personer. Det är era givare eller medlemmar som ni hanterar. Idag har ni även fler och tydligare regler att ta hänsyn till utifrån GDPR. Det handlar i slutändan om personuppgifter som ska hanteras korrekt.

Vi erbjuder flertalet tjänster som gör det möjligt att kontrollera så att dem kontakter ni hanterar har korrekta och aktuella uppgifter. Det är även möjligt att utifrån befintliga uppgifter som ni idag redan har uppdatera med nya och fler uppgifter. Detta medför att ni kan nå ut till fler av era givare eller medlemmar, vilket är det viktigaste för er.

Ett urval av uppdateringar vi kan utföra för er:

  • Vi kan uppdatera och kontrollera aktuella namn och adressuppgifter utifrån ett personnummer och samtidigt kontrollera status.
  • Vi kan uppdatera personnummer utifrån aktuella namn och adressuppgifter och samtidigt kontrollera status.
  • Vi kan uppdatera namn och adressuppgifter samt personnummersätta utifrån ett mobilnummer.

Det handlar om vilka sorts uppgifter ni idag har på era kontakter, vi kan hjälpa er att se över vad som behöver uppdateras och framförallt kan uppdateras.

Våra konsulter är redo att besvara era funderingar och hjälpa er.