Taliad

Ett heltäckande CRM system för insamlings-och medlemsorganisationer.Donor4Life AB är återförsäljare i Norden av CRM systemet Taliad för insamlings-och medlemshantering. Donor4Life AB ansvarar för systemförsäljning och systemprojektimplementationer för uppstart av Taliad. 


För organisationer som använder Taliad erbjuder vi utbildning, systemkonsultationer i systemoptimering samt att utföra registeradministration i Taliad om organisationen tillfälligt behöver hjälp, till exempel gåvoregistrering, medlemsregistrering, autogirohantering, minnesgåvohantering mm.

Taliad systemets 
moduler och funktioner

I Taliad finns ett antal olika moduler som kan kombineras eller användas enskilt beroende på vilken verksamhet ens organisation har. Huvudmodulerna med ett urval av funktioner i modulen beskrivs här:

CRM och registerhantering

 • Olika användargrupper med olika system-och registerbehörighet
 • Olika kontakter (företag, privatperson etc.) och engagemang (medlem, volontär, givare etc.) 
  360 graders överblick 
 • Integrerad kommunikation via e-post och SMS 
 • Automatisk kommunikation via e-post och SMS, händelse-eller tidsstyrd 
 • Avancerade sökningar och urval-kombinerat
 • Anteckningar och dokument på kontakten
 • Systemhistorik på kontakten
 • Stoppkoder 
 • Skräddarsy egna sökbara intressekoder och flaggor 
 • Relationskopplingar mellan olika kontakt kort 

Medlem

 • Organisationsstruktur i flera nivåer som kan speglas på webbplatsen,
  till exempel kontaktuppgifter till lokalavdelning
 • Lokal medlemsadministration 
 • Grupper med förtroendevalda, till exempel styrelser 
 • Olika medlemskategorier inkl. Familjemedlemskap 
 • Medlemstidning med tryckerifil som tar hänsyn till familjemedlemskap och en tidning/hushåll 
 • Webbanmälan ny medlem via kort, Swish, OCR-inbetalningskort eller autogiro 
 • Automatisk kommunikation via e-post ”Välkommen som medlem” 
 • Central och/eller lokal medlemsavisering med påminnelseavisering 
 • Betalande medlemskap central årsavisering via OCR/autogiro på månadsbasis 
 • Fördelningsrapport medlemsavgifter 
 • Ungdomsrapport för bidrag ungdomsmedlemmar 
 • Bekräftelse fortsatt ungdomsmedlemskap via mobil på årsbasis 
 • Tappade medlemmar, åter värvning via automatisk påminnelse via mejl 
 • Medlemsstatistik 
 • Betalande tidningsprenumerationer
 • Integration till webbformulär för nyanmälan medlemskap 

Insamling

 • Kampanjstruktur för insamling från olika målgrupper genom olika kanaler och aktiviteter, med statistik i realtid
 • Gåvo- och givartyper av alla slag 
 • Avancerade sökmöjligheter och urval baserat på givarbeteende-och lojalitet 
 • Gåvoändamål 
 • Automatiska tack-, välkomst- och autogiroprocesser 
 • Insamlingsanalys och statistik 
 • Integration till webbgåvoformulär 
 • Minnes-och hyllningsgåvorstruktur med integrerade webbformulär 
 • Insamlingskampanjjämförelser utifrån respons 
 • Testamentehantering 
 • Stiftelsehantering 
 • Säljstöd företagsgivare 

Evenemang

 • Evenemangsadministration för enkla evenemang och utbildningar 
 • Möjlighet att skapa egenskaper och fält för evenemanget som syns i anmälan till exempel allergier 
 • Sök och urval för inbjudan 
 • Inbjudningar med svarslänk-kopplad till svars sida för anmälan 
 • Kortbetalning i anmälningsformulär för deltagaravgifter (ingen OCR-fakturering)
 • Reservplatshantering 
 • Deltagarlistor 

Betalning

Det finns en rad betalningsmöjligheter för medlemsavgifter och gåvor direkt integrerade i Taliad. 

 • OCR-fakturor med helautomatisk bankfilhantering. 9-siffriga OCR-nummer skapas i Taliad. Automatisk uppdatering av betalningen i Taliad
 • Autogiro med helautomatisk filhantering för medgivande-, dragnings-och återrapporteringsfiler till Bankgirocentralen. Automatisk uppdatering av dragning och återapportering i Taliad
 • Swish 
 • Webb betalningar – kort, Swish Handel, beställ OCR-inbetalningskort, anmälan till autogiro via e-signering 
 • SMS betalningar, Taliad är egen aggregator med gåvonummer 72980 integrerat i systemet vilket ger organisationen möjlighet att skapa egna prefix för gåvor direkt i Taliad och aktivera SMS insamlingskampanjer rekordsnabbt. Gåvorna kommer sedan in per automatik och uppdaterar givaren eller skapar ny givare om mobilnumret inte finns registrerat sedan tidigare
 • Manuell betalningsregistrering direkt i KMC 

För att redovisa betalningarna finns i Taliad kontohantering för gåvor och medlemsavgifter utifrån kontoplan i ekonomisystem och organisationen kan ta ut periodisk dagrapport med SIE-fil export för ekonomirapportering till ekonomisystem.

Kommunikation

 • Mejl integrerat för massmejlutskick. Mallar så som nyhetsbrev skapas i HTML. Mejlen skickas ett och ett och SPAM klassas inte. Rapporter på utskick med vilka som öppnat och klickat på länkar samt historik om mottagna mejl på kontakt kortet
 • SMS kan skickas enskilt eller till grupp direkt från systemet för info, vid upprop m.m. 
 • Postala utskick med utskrift av adressetiketter 
 • Automatiska kommunikationsprocesser, via mejl och SMS, externa till målgrupperna så som tack för gåva, välkommen till ny medlem, grattis på födelsedag mm och interna för kontroll och påminnelse till exempel sista ansökningsdag för stiftelseansökan, har nått kampanjmål till insamlingschef, ring till givare och tacka vid gåva större än…, dags att avpersonifiera denna grupp pga. ej skänkt gåva på 36 månader, denna givare är i riskgrupp ej skänkt gåva på 18 månader m.m. 
 • Lokal kommunikation för lokalavdelningar via mejl och SMS
 • Brev-och fakturamallar för utskrift på kansliet 
 • Excel tryckerifil med OCR för årsmedlemsavisering, insamlingsbrevkampanjer m.m. 
 • Medlemstidning eller givartidning 
 • Betalande prenumeration tidning 
 • Bifogad faktura via e-post
 • Stoppkoder 
 • Möjlighet att avpersonifiera inaktiva kontakter 

GDPR

Taliad stödjer säker hantering av persondata utifrån Dataskyddsförordningen.

 • Möjlighet att avpersonifiera inaktiva kontakter 
 • 2-stegs inloggning/verifiering
 • Kryptering av hela registret 
 • Logg av alla persondataändringar 
 • Logg av alla Excel-exporter 
 • Registerutdrag export på enskild kontakt 
 • Olika användargrupper med behörighet enligt arbetsuppgift 

Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med alla kunder för deras trygghets och säkerhets skull.

Taliads integrationsmöjligheter

KMC har väl utvecklad integration via API och webbservices eller fil till andra system och webbaserade lösningar för att skapa hög automatik och mindre manuell administration. 

 • Webbformulär på organisationens hemsida – direkt integreras via API-teknik inkl. betallösningar 
 • Återspegling av data från Taliad kan via API visas på organisationens hemsida, till exempel kampanjresultat i en pågående insamlingskampanj, lokalavdelningars kontaktuppgifter och läge på en Sverige karta m.m. 
 • SMS – helintegrerad funktion i Taliad 
 • Mejl – helintegrerad funktion i Taliad 
 • Ekonomiunderlag – via SIE fil export direkt till ekonomisystem 
 • Autogiro filer – helautomatisk integration till kunds bank och Bankgirocentralen 
 • OCR-bankfiler – helautomatisk integration till kunds bank 
 • Adressuppdateringar från Folkbokföringen – helautomatisk filintegration för uppdateringar på veckobasis 

Taliad systemupphandling och implementationsprojekt inför driftstart

Donor4Life hjälper organisationer som investerar i Taliad under implementationsprojekt och uppstart. Ett implementationsprojekt kan ta allt ifrån en månad till ett år beroende på organisationens storlek, verksamhet, sidosystem med integrationer och specialönskemål som ligger utanför Taliads standard. Donor4Life har en väl utarbetad modell för implementationsprojekt för att säkerställa leverans och kostnader enligt överenskommelse och avtal.

Taliad drift och support

Donor4Life AB sköter drift, förvaltning och utveckling av Taliad och erbjuder användarsupport till kunderna. Taliad driftas via Google Cloud med hög prestanda, back-up, säkerhetsrutiner. Taliads helpdesk för användarsupport sker via telefon och mejl under vardagar. Kunderna betalar en månadsavgift för drift, förvaltning och support som är baserad på antal kontakter och inga extra licenskostnader utfaller vilket gör att organisationen kan ha fritt antal användare utan extra kostnad.

Donor4Life:s kundstöd

Donor4Life stöttar och hjälper organisationer som använder Taliad med olika typer av systemstöd så som systemkonsultation och optimering, systemutbildning och hjälp när nya anpassningar och systemfunktioner önskas.