Digital visning insamlings CRM – KomMed Cloud

Välkommen att följa med på en digital rundtur i KomMed Cloud! KomMed Cloud är ett insamlings- och CRM system med ett syfte – att göra det enklare och effektivare att bedriva insamling för insamlingsorganisationer oavsett storlek. Systemet lanserades 2006 i Sverige och har en stor grupp av nordiska insamlings-och medlemsorganisationer bland användarna. KomMed Cloud har […]

Digital Introduktionskurs i insamling

Du som är ny inom insamling, precis startat på eller arbetar volontärt i en nyetablerad insamlingsorganisation brottas säkert med vilken väg ni ska ta för att effektivt komma igång med er insamling och få resultat. I nystartade och små insamlingsorganisationer är det många steg som ska tas för att insamlingen ska börja generera ordentliga medel. […]